Bibliotheek

De vereniging heeft een uitgebreid documentatiebestand verzameld met boeken, rapporten, artikelen, foto’s/dias enzovoorts. We proberen daarvan aan onze leden en ook andere belangstellenden, op archievendagen (Mernedag, Dag van de Groninger Geschiedenis enzovoorts) daarvan iets te tonen.
Dit ligt opgeslagen in het Gemeentehuis van De Marne. We zijn bezig een en ander te inventariseren en zodra we een compleet beeld hebben van een en ander zullen we proberen daarvan op deze site enig inzicht te geven van wat er zoal is.
Hierboven staat een foto van de archiefkluis, de plaats waar dit alle ligt opgeslagen.