De Merne jaargangen- losbladig

De Merne

De Merne is het publicatie-orgaan van onze vereniging sinds 1997. Op de jaarvergadering die omstreeks februari wordt gehouden wordt deze aan de leden aangeboden.
Hieronder volgt een inhoudsopgave van hetgeen tot op heden is gepresenteerd zodat u er een beeld krijgt van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen.
Tussen 1997 en 2011 verscheen de Merne als een soort losbladige uitgave en worden opgeborgen in een tweetal ordners. Vanaf 2012 verandert dit en verschijnt ze in brochurevorm.

INHOUDSOPGAVE

1997
De laatmiddeleeuwse adel in de Marne   –  Redmer Alma
Vierhuizen 1945-1995  – S.L. Louwes
Staat van de schouwbare voorwerpen in de Schepperijen van het Schouwerzijlvest, zj. (ca. 1843)   – A.L. Hempenius
– Reacties van ingezetenen van de gemeenten Ulrum, Kloosterburen en Leens op de voorgenomen Grondwetsherziening van 1848

1998
Het jaar 1828 in geschrift Schoolmeesterrapport Wehe  –  J. G. Rijkens
Het Noord-Groninger Kustgebied van 700 jaar voor de jaartelling tot heden  -T. C. van Hoorn
–  Een gesprek met Marten Vos   –   Dorry Bakker

1999
–  Schoolmeesterrapport gemeente Kloosterburen
–  Archeologie Bodemvondst Ewer  – Jos Kadijk
–  De bewoners van Houwerzijl tussen 1920-1940   – Abel T. Huizinga
–  De arbeidershuisjes op de Ewer  –  Dorry Bakker
–  Bientje van der Horn-Barsema   –   Dorry Bakker , Marten Vogel , Peter van den Burg
Hervormd en Rooms in het Marnegebied  –  dr. L.H. Bruins

2000
Warfhuizen  – Rieks Torringa
Westpolder 1875-2000  –  Trienke Woldringh
Warfhuizen in het jaar 1920   –  T. Vledder-Bolhuis
De Joodse Begraaftplaats in Leens    –  U.J. de Vries
–  Kerk en Borg van Pieterburen  – Reint Wobbes
–  Factoren ter verklaring van het katholicisme van Kloosterburen –  drs. Bauke van Keulen
–  Reisverhaal uit 1865  –  Woldring-Hazendonk met illustraties van de heer Woldring L

2001
–  Kaart van de Westpolder
–  Dertig jaar Electra  – H. Westers
–  De eendenkooi in Vierhuizen –   Kees van Straten
–  Het dorsbedrijf Nienhuis   – J.H. Streelman-Nienhuis
–  Bewoners van Houwerzijl en Zoutkamp in 1843  –  Peter van den Burg
–  De Warfhuister catechismus  –    Jan Johan Kuiper
–  De vrijmaking in Ulrum,. 1943-1949   –   Peter van den Burg
–  Familiebrief Beukema/Buikemaa
–  Leenster volkslied  –  Jacob Pieters Beukema familie Beukema
–  Heur es aan   –  Henk Vogel

2002
– Jubileum, vijf jaar  –  Trienke Woldringh
– Schoolmeesterrapport Leens, van 1828 meester Beukema
– De eendenkooi van Vierhuizen   –    Kees van Straten
Huisartsen in de Marne   –   Jannes Russchen
Huis ten Dijke te Pieterburen  – Jannes Russchen
– Gerrard Remt Meijer  –  Dorry Bakker
– Gelovige grensgangers  –  drs. Bauke van Keulen
– De Sint Willibrodus Kerk te Kloosterburen  – A. van der Woud
– De Marnes  – U.J. de Vries

2003
– Het armenhuis van Wehe  Schoolmeestersrapport 1828 van Ulrum  –   A.J. Buiringe
– De Spaanse griep van 1918   –  U.J. de Vries
– Bewoners van het dorp Leens van 1945-1950 –   U.J. de Vries
– Overledenen te Warfhuizen in de jaren 1779-1811 –   Trienke Woldringh
– Het ontstaan van de textielverzameling op de borg Verhildersum

2004
– De lage landen in Romeinse handen  –  Bauke van Keulen
– Zuurdijk  –  Jannes Russchen
– Het Uitland en de Panserpolder  –  G.F. Beukema
– Bezoek aan het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis  –  Ernst Taeyke
– De Von Inn- en Kniphausens op Asinga en Nienoord  –  U.J. de Vries
– Begraafplaats Snakkeburen in Ulrum   –   Jannes Russchen
Klaas Roelof Woltjer   – U.J. de Vries
– Eisso Jan van Kampen  –  Dorry Bakker en Trienke Woldringh Kerkgeschiedenis
– Een verhaal over de Afscheiding  –   ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Dorothea Visser   –   U.J. de Vries
– De scheepstimmerwerf te Schouwerzijl  –    Koos de Jong

2005
–  Herdenking 50 jarig bestaan Historische Kring  –  Trienke Woldringh en Dorry Bakker
–  De burgerwacht van Ulrum  –   Peter van den Burg
–  De inpoldering van de Lauwerszee  –   F.J. Klaassen
–  Op zoek naar de De Marne   –  drs. Bauke van Keulen
–  De brug bij Roodehaan 100 jaar  –   Marian Stellema
–  Uit fotoarchief De Marne: dorpssanering Zoutkamp  –   Jannes Russchen
–  135 jaar Bijbelgenootschap, afdeling Leens   –  U.J. de Vries
Rede bij de herbegrafenis van Dirk Wierenga te Westernieland   –  ds. A. de Jonge

2006
– Molenarchief en molens in De Marne   –  B.D. Poppen
Sijmen en Geertjen Pieters Stellema   –   Marian Stellema
– Bij de opening van een tentoonstelling in de kerk van Vierhuizen  –  G.F. Beukema
– De Overstroming van de Westpolder   –   T. Zijlstra
– Kom vanavond met verhalen  –   U.J. de Vries
– In memoriam  –   Jacoba Koning-Hoeksema en Ubo de Vries
Predikanten bestuursleden NBG afdeling Leens  –   U.J. de Vries
Vademecum  –    drs. Bauke van Keulen
– Schriefwedstriedverhoalen  –  K. Koster-Groenewold, Dieuwer Mulder, mw. Stiekema, Terra van Boykom, K.P. Wouda
Tentoonstelling in het Waddencentrum van het Groninger Landschap te Pieterburen  –    Henk Vogel

2007
– Goed, beter, best – landbouwplanten veredeling  –  P. Huizenga
– Voeding    –   L. Muller
– Herinneringen aan de oorlog   –   Henk Vogel
– Drie gedichten van een vroegere Marnebewoner  –   H.M. Leichtenberg
– Slag om Zoutkamp    –    P. van den Burg
– Het vierde kerkje met een leeuw, kerk en toren van Vliedorp  – K.H. (Kees) van Straten
– De locatie van de in 1628 afgebroken molen van Leens  –  K.H. (Kees) van Straten
– Uit het Verhildersum-archief   –   J.L.J. (Koos) Halsema, G.J. (Gert)   van Wijk, Jannes Russchen
– Vierhuizen      –   Piet Huizenga
– De patroonheilige van de Nederlands Hervormde Kerk van Ulrum -K.H. (Kees) van Straten
– Balthasar Bekker en Meijboom, markante Marnepredikanten  –   Drs.Bauke van Keulen
– De Marne in data  – J.S. van Weerden

2008
– Mernedag  Kloosterburen   –    Aafke van Hoorn-Meinardi
– De zegelstempel van Wijbrant van Goutum  –   Kees van Straten
– 170 jaar geleden Het einde van een tijdperk  – U.J. de  Vries
– Het kerspelkerkhof te Ulrum   – ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Een bezoek aan de blikslagerij op de Museumboerderij Welgelegen bij Verhildersum  – Trienke Woldringh en Hilda Schuitema
– De schade van de St. Maartensvloed aan de dijken in De Marne  –  Kees van Straten
– De achtergronden van ons Sint Maartensfeest    –  J.S. van Weerden
– Pieter Versol en Anje Jansen   –   ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Jan Frederik Nicolaas van Harrevelt (1908-2002)   –  ds. K.G. (Klaas) Pieterman

2009
– Een bijzonder graf op het kerkhof van Vierhuizen  –  C.G.S. (Trienke) Woldringh
– Het beklemrecht   uit het verenigingsarchief
– Ter Verpoozing  uit het verenigingsarchief
– Parochie St. Willibrordus in Kloosterburen uit het verenigingsarchief
– Geschiedenis van de Christelijk Afgescheidene Gemeente in Leens  –  F.J. Klaassen

2010 
–  Het 1000-woningen plan in de provincie Groningen  –   Jannes Russchen
– De Vereniging De Vierhuister Molen   –   Jannes Russchen
– Enkele bekende en onbekende volksverhalen over Eenrum    –  Jannes Russchen Herdenking afscheiding
– Inleiding 
– Een geschiedenis in en rond de Middeleeuwse kerk van Ulrum    –   Piet Huizenga
– Akte van Afscheiding (met transcriptie)    –
– Op de boerderij Castor in Zuurdijk     uit gemeentearchief
– De relatie tussen de borg en de kerk in Ulrum   –   ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Ulrum en Hendrik de Cock    –    Jan Oldenhuis
– Het orgel van de Nederlandse Hervormde Kerk te Ulrum   –   Hans Fidom
– (G)een verdwenen avondmaalsbeker    –    Kees van Straten