Placemat kloosters en voorwerken

Gebaseerd op een schetstekening van Luke Bruins is een placemat gemaakt waarop de situering van kloosters en voorwerken in de provincie staan. De kleuren markeren de kloosterordes waartoe ze behoren. Op de randen staan de foto’s van kerken of wierden waar ooit een Rooms Katholieke Kerk stond. De foto’s op de hoeken zijn van de interieurs van de Rooms Katholieke Kerken van Kloosterburen en Wehe-den Hoorn.
De prijs van deze placemat is vastgesteld op E 3,–.