Publicaties

De Historische Kring is gedurende haar bestaan vaak betrokken geweest bij het doen van onderzoek en de publicatie van boeken over verschillende onderwerpen in De Marne.
Hierna volgt een overzicht van boeken em andere publicaties die inmiddels zijn verschenen: