Vereniging

Onze vereniging

Het doel van de vereniging is om de kennis van de streekhistorie, in het bijzonder die van de gemeente De Marne te bevorderen.Dat probeert de vereniging te doen door het organiseren van lezingen, cursussen, excursies, verwerkt in een jaarprogramma het, eens in de twee jaar, organiseren van de Mernedag. het geven van informatie over de cultuurhistorie aan particulieren, organisaties, scholen enz. Het, vaak in werkgroepen doen van onderzoek. het (doen) uitgeven van publicaties, waaronder het bulletin de Merne en boeken. het in stand houden en uitbreiden van haar bibliotheek en documentatiecentrum. het zich presenteren op historische markten en verwante evenementen het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties.
Adresgegevens: Vereniging Historische Kring De Marne
Secretariaat: mw. A.Luth-Boonstra
Hoofdstraat 12
Tel. 0595-402173
e-mail: secretaris@historischekringdemarne.nl
www.historischekringdemarne.nl