Bestuurssamenstelling

Evert Koopmans (vz)                                                                        Zijlvestweg 4                9962TB Schouwerzijl
koopmansevert@gmail.com                                                    0595491464

Alice Luth-Boonstra (sec)                                                               Hoofdstraat 12            9972 PA Niekerk
secretaris@historischekringdemarne.nl                                       0595402173

Henk Lever (penningm)                                                                   Tammenssingel 21     9965RW Leens
henk.lever@hetnet.nl                                                                  0595571990

Koos Eising (lid)                                                                               Noordpolderweg 1      9969 TR Westernieland
j.eising6@kpnplanet.nl                                                                   0595438263

Wim Bastiaanse (lid)                                                                      Hornsterweg 3           9967TH Eenrum
w.bastiaanse@hetnet.nl                                                                 0595491466

Tiny Doornbos  (lid)                                                                           Oosterlaagte 25         9965SG Leens
doornbostiny@gmail.com                                                         0595571014

Paulien Berghuis  (lid)                                                                      Bokum 3                      9977TC Kloosterburen
pkberghuis@mail.com                                                                 0595481321