Geschiedenis

Geschiedenis van de vereniging
Twee autoriteiten op het gebied van de regionale geschiedenis, de heren L.H. Bruins uit Leens en J.S. van Weerden uit Zuurdijk richtten op 28 januari 1955 de Historische Kring de Marne op. In 1952 hadden zij al eens een poging daartoe gedaan.

Notulen van de eerste kringvergadering gehouden op 28-01-1955

De Kring was een klein gezelschap van ten hoogste zeven leden. Aan dit aantal werd door de jaren vastgehouden omdat men het prettig vond in huiskamerverband bijeen te komen.

Men hield zich bezig met de bestudering van en onderzoek doen naar de geschiedenis van het gebied de Marne in Noordwest-Groningen. Ook zette men zich in voor het behoud van cultuurhistorisch belangrijke objecten. Zo werd in 1958 het initiatief genomen tot de oprichting van de Vereniging Ommelander Museum voor Landbouw en Ambacht. Dat resulteerde in het behoud en de exploitatie van het landgoed met de borg Verhildersum in Leens.

Vanaf 1973 gaf de Historische Kring haar tijdschrift Bulletin uit. Voordien waren al tientallen artikelen in het streekblad De Hogelandster geplaatst. Er werden diverse boeken geschreven en uitgegeven, soms in samenwerking met andere verenigingen. Tussen 1956 en 1997 hielden de in totaal tien leden ongeveer 180 voordrachten.

In 1997 is uit de Historische Kring de Vereniging Historische Kring De Marne ontstaan. Iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van De Marne kan zich aanmelden als lid.

Vanaf de oprichting op 13 mei 1997 zijn de volgende personen bestuurslid geweest:

D. Bakker                                              Zuurdijk                       1997-2003
T.R. Beukema-Deemter                     Ulrum                           2007-heden
H. Bos                                                    Wehe-den Hoorn        1997-1999
Th.F. Brandt                                         Leens                              2007-2009       secretaris
drs. P. van den Burg                           Ulrum                              1997-2002       secretaris
N.J. Deddens                                       Warfhuizen                     2008-2012      penningmeester
E. Gesink-Netjes                                 Leens                               2009-heden     secretaris
J.L.J. Halsema                                     Kloosterburen              2000-2006
A. van Hoorn-Meinardi                     Leens                              2006/7 (tijd.secr.) en
2009-heden
P. Huizenga                                           Leens                             2006-2012      voorzitter
J. Koning-Hoeksema                          Leens                             2002-2008      penningmeester
J. Koning-Knol                                     Leens                             2008-heden
drs. E. Koopmans                                Schouwerzijl                2012-heden     voorzitter
M.A.M. van der Laan-Postma           Leens                             1998-2002      penningmeester
H. Lever                                                 Leens                             2012-heden     penningmeester
E. Meima                                               Wehe-den Hoorn        1997-1999
E. Gesink-Netjes                                  Leens                             2009-heden     secretaris
J. Russchen                                           Leens                             1997-2004 en 2009-heden
M.L. Schoonhoven-Suringar             Houwerzijl                    2003-2009
L.H. Siertsema                                      Leens                             1997-1998      penningmeester
M.F.S. Swart-Andela                           Leens                             2004-2007
H. Vogel                                                 Pieterburen                  2002-2008
U.J. de Vries                                         Leens/Leek                  1999-2005 (2006)secretaris
A. de Weerd                                          Leens                             2006-2009
C.G.S. Woldringh                                Hornhuizen                 1997-2003       voorzitter
G.J. van Wijk                                        Eenrum                       2000-2006      voorzitter

Bestuur 2002
Henk Vogel, Ubo de Vries, Gert van Wijk, Jacoba Koning-Hoeksema en Trienke Woldringh Gehurkt: Jannes Russchen en Dorry Bakker