Archeologie

Sinds ongeveer 1997 is de werkgroep Archeologie actief. De uit vier leden bestaande werkgroep zoekt met speciale apparatuur naar voorwerpen en resten daarvan uit lang vervlogen tijden op daarvoor in aanmerking komen terreinen. Uit de vondsten kan soms afgeleid worden hoe heel vroeger in onze regio de mensen leefden en woonden. Zowel op afroep als op eigen initiatief gaat de groep op zoek. De werkgroep is verder bereid om informatie en voorlichting te geven over archeologie en zaken die daarmee verband houden op scholen en aan andere groepen. Op Mernedagen wordt regelmatig getoond geregeld wat er zoal door hen is gevonden en verzameld. De heren geven graag tekst en uitleg.
De werkgroep onderhoudt contacten met de Provinciaal Archeoloog en instanties als het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis en Museum Wierdenland in Ezinge.

De werkgroep bestaat uit:
Jos Kadijk, Leens
Peter Zant, Leens
Kees van Straten, Ulrum

De Pingsdorfer kan van Tuins
In de Tuinster wierden werd in 1939 archeologisch onderzoek gedaan door prof. dr. Van Giffen. Op de onderzoeksplaats lag tot voor enkele jaren de ijsbaan aan de Wierde.
Veel van de vondsten zijn beland in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Een erg gave kan werd geschonken aan het Gemeentebestuur in Leens en tot ongeveer 1975 stond deze kan op de kamer van de burgemeester in het gemeentehuis in Wehe-den Hoorn.
Op zeker moment kreeg dr. Bruins hem mee van burgemeester Ausma en belandde deze kan op de Borg Verhildersum in Leens. De toenmalige conservator Veldman raakte er kennelijk op uitgekeken en zo belandde deze kan in het Museum Wierdenland in Ezinge omstreeks 1990. In 1992 is het gemeentebestuur van De Marne overeengekomen dat de kan in de vorm van een bruikleenovereenkomst daar mocht blijven. In voorkomende gevallen is afgesproken dat deze kan wordt geëxposeerd bij speciale gelegenheden in De Marne.
De beschrijving van de kan luidt: Pingsdorfer kan uit laat-Karolingische tijd (periode 840-925), die er erg gaaf uitziet. Op de schouder is de tuitamphoor roodbruin beschilderd. De geplooide standvoet heeft vingertop-indruksels. De kan is van grijsgeel geklonken en hardgebakken aardewerk. De kan staat bij deze informatie afgebeeld.