Bedrijven

Garage Hes Niekerk

Begin 2008 is deze werkgroep, bestaande uit tien personen, begonnen met het verzamelen en vastleggen van de geschiedenis van alle bedrijven en bedrijfjes die vanaf ongeveer 1850 gevestigd waren in de woonkernen van de huidige gemeente De Marne.De werkgroep is ook bezig om alle gebouwen waarin kerkgenootschappen gevestigd zijn en waren in kaart te brengen. Dit werk is eerst wat naar de achtergrond geplaatst. Het uiteindelijke doel van beide projecten is om in de vorm van een boek de bevindingen te publiceren. De werkgroepleden komen geregeld bij elkaar.Aan de hand van een werkplan en een al gemaakte inventarisatie is, mede dankzij medewerking van veel informanten, nu al veel informatie verzameld.

 

Op zoek naar plaatjes
De werkgroep Bedrijven en Kerken doet onderzoek naar Bedrijven die in de periode 1850 tot nu gevestigd waren en zijn in de woonkernen van de gemeente de Marne. Ook naar de kerken in  De Marne wordt onderzoek gedaan.
* Bent u in het bezit van oude foto’s of documentatie over bedrijven en kerken in De Marne?
* Geeft u toestemming aan de Historische Kring om een en ander te scannen en te gebruiken voor publicaties?
* Weet u leuke verhalen en anekdotes te vertellen in relatie met de bedoelde bedrijven en kerken?
Neem dan contact op met mevr. Aafke van Hoorn-Meinardi, coordinator van de Werkgropep B&K, Wierde 31 te 9965 TA  Leens. Telefoon 0595.572706.
Als u foto’s heeft gescand dan mag u ze ook mailen aan: webmaster@historischekringdemarne.nl

B&K groep